2021 06 16
Διαγωνισμός Κρεβάτι

Διαγωνισμός Διπλό Κρεβάτι Celine

💥Νέος Διαγωνισμός από τα Έπιπλα IV Design για να ξυπνάτε χαρούμενοι ☺️
Κερδίστε ένα υπέροχο διπλό κρεβάτι Celine 😁 με τρία απλά βήματα:

1️⃣Like και Follow στη σελίδα FB @Επιπλo IV design
2️⃣Like στη φωτογραφία του διαγωνισμού
3️⃣Tag 3 διαφορετικούς φίλους σε σχόλιο

Έναρξη διαγωνισμού: 18/06
Λήξη διαγωνισμού: 15/07
Κλήρωση νικητών: 15/07 στις 12:10 μ.μ.

Όροι διαγωνισμού:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο ένα σχόλιο στο post του διαγωνισμού (με επισήμανση τριών φίλων).
Από την κλήρωση θα προκύψει ένας (1) νικητής/ια και ένας επιλαχών
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
Το δώρο είναι ένα διπλό κρεβάτι Celine.
Παραλαβή από το κατάστημα κατόπιν συνεννόησης με των νικητή.
Για την παραλαβή του δώρου, ο/η τυχερός/ή αλλά και ο επιλαχών θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο επίσημο email «info@ivdesign.gr» εντός 15 ημερών από τη μέρα της κλήρωση.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου. Το σχετικό δώρο μεταφέρεται αυτόματα στον επιλαχόντα.
Aν δεν έχει καταστεί δυνατή και η επικοινωνία με τον επιλαχών εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.

Επιστροφή στο διαγωνισμό Facebook:

Προσωπικά Δεδομένα

• Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στην Iv Design την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού
• Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού
• Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Iv Design ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου
• Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, διαγράφονται οριστικά
• Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο